Akshay Enclave (1BHK)

Vasai Mumbai Maharashtra
 • ₹2,772,000
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 660 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Akshay Enclave, Properties

Akshay Enclave (1BHK)

Vasai Mumbai Maharashtra
 • ₹2,730,000
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 650 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Akshay Enclave, Properties

Akshay Enclave (1BHK)

Vasai Mumbai Maharashtra
 • ₹2,550,000
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 640 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Akshay Enclave, Properties

Akshay Enclave (1RK)

Vasai Mumbai Maharashtra
 • ₹1,722,000
 • Bath: 1
 • 410 sqft Carpet Area
 • Studio, Akshay Enclave, Properties

WINSTONE (1BHK)

Beverly Park, Near MGL Gas Pump, Kishor V. Khimawat Marg, RBK School Rd, Mira Road East, Maharashtra 401107
 • ₹5,999,000
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 440-447 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Properties, WINSTONE

Shripal One (1.5BHK)

Vasai East Mumbai Maharshtra 401208
 • ₹4,372,199
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 413 sqft Carpet Area
 • 1.5 BHK, Properties, Shripal One

Shripal One (1BHK)

Vasai East Mumbai Maharashtra 401208
 • ₹4,161,923
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 393 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Properties, Shripal One

SUPER HOMEZ (2BHK)

Bolinj, Next to Rockstar Cinema, Virar (W) 401303
 • ₹3,499,000
 • 501 sqft Carpet Area
 • 2BHK, Properties, SUPER HOMEZ

SUPER HOMEZ (1BHK)

Bolinj, Next to Rockstar Cinema, Virar (W) 401303
 • ₹2,499,000
 • Bed: 1
 • Baths: 2
 • 360 sqft Carpet Area
 • 1BHK, Properties, SUPER HOMEZ

Compare listings

Compare